Els veïns i veïnes de La Ribera i de Montcada Llevant tindran l’oportunitat de fer suggeriments i propostes per a la urbanització de l’espai públic que s’ha de fer als antics terrenys de l’empresa de pintura, ubicada entre els dos barris.

L’Ajuntament organitza una jornada participativa perquè el veïnat de la zona decideixi sobre els usos que tindrà la part pública d’aquest espai.

  • Reunió informativa: 16 de maig, a les 19h, al Centre Cívic La Ribera. A la sessió s’organitzaran diferents grups de treball on les persones assistents podran fer les seves aportacions, decidint els usos (com ara parcs infantils, zones enjardinades, tipus de mobiliari urbà…) a la part pública d’aquest espai. Aquestes propostes seran analitzades i validades per personal tècnic municipal, que redactarà un primer esborrany del projecte d’urbanització.
  • Segona trobada: 30 de maig, a les 19h, també al Centre Cívic La Ribera. Es farà el retorn de les idees presentades pel veïnat.

Les propostes resultants d’aquestes jornades s’incorporaran al projecte que han de redactar i urbanitzar els propietaris dels terrenys.

Jornada participativa i de debat sobre el solar de Valentine

Deixa un comentari