Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l’ocupació

L’Ajuntament de Montcada té en marxa un procés participatiu per elaborar el Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l’ocupació de Montcada i Reixac amb l’objectiu de definir i executar accions que permetin donar resposta als problemes que té l’economia local i afavorir el desenvolupament econòmic i l’ocupació al municipi.   

En aquest procés participatiu es pot opinar sobre quines són les principals problemàtiques i reptes a nivell econòmic i ocupacional que té la nostra ciutat, prioritzar-los segons la seva importància i suggerir quines serien les millors accions per donar-hi resposta.

En aquest sentit, s’estan realitzant enquestes obertes a la ciutadania, els resultats de les quals es poden consultar a la plataforma Montcada participa i seran incorporats als debats tècnics d’elaboració del Pla.

La segona enquesta ja es pot contestar fins al 24 d’octubre. Podeu col·laborar responent-la i indicant si considereu que hi ha altres reptes que no s’han recollit i quines són les prioritats que creieu que hauria de proposar-se la ciutat per als propers anys.

CONTESTAR LA SEGONA ENQUESTA

Deixa un comentari