Grups interactius a l’Escola el Turó

Descripció de l’activitat: 

L’escola El Turó, des de fa 2 anys, és una Comunitat d’Aprenentatge. Comunitat d’Aprenentatge és un model de centre participatiu obert a la comunitat, en el marc de l’escola inclusiva, per donar resposta de forma igualitària als reptes i necessitats que es plantegen a l’educació del segle XXI. Es basa en l’aprenentatge dialògic i la participació de la comunitat per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tots els infants i la millora de la convivència en els centres educatius. Es busca la superació de les desigualtats socials i educatives.

Els Grups Interactius són una forma d’organització de l’aula en grups reduïts i heterogenis, amb una redistribució dels recursos humans disponibles. Com a mínim hi ha 2 mestres a l’aula i 2 voluntaris. Els adults són quins dinamitzen el treball.

Dedicació a l’activitat:

Els G.I es fan durant tot el curs escolar i tots els cursos, des de P3 fins a 6è.Hi ha sessions de:

9,15h a 10.45h

11.30h a 12.30h

15h a 16.30h

Els voluntaris/àries poden triar l’horari.

Nom de l’entitat: 

Escola el Turó

Contacte:

a8043361@xtec.cat o Tel. 935640541 de 9 a 12.30 hores.

Grups interactius a l’Escola el Turó
Etiquetat a:

Deixa un comentari