Com podem millorar la mobilitat perquè sigui més sostenible? Com vols que sigui la teva ciutat?

L’urbanisme no és cosa només d’urbanistes, ens afecta a tothom: mobilitat, habitatge, espais verds, equipaments, economia

Vine al DEBAT CIUTADÀ del PDU Metropolità de l’àmbit del Vallès que es farà el dia 29 d’octubre a les 19.30 h. a Ca n’Altimira de Cerdanyola del Vallès (av. Primavera, 2-10). Hi participen els municipis: Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Ripollet i Sant Cugat.   

 INSCRIPCIONS: https://urbanisme.amb.cat/formulari-inscripcions

El Pla director urbanístic (PDU) és una figura de planejament urbanístic d’abast supramunicipal que estableix els grans objectius i les principals directrius que han de ser desenvolupades en els propers anys a l’àrea metropolitana de Barcelona en relació amb les infraestructures, les zones verdes, els teixits urbans i els espais oberts. El PDU metropolità es basa en un model de desenvolupament sostenible, eficient i cohesionat.

El període d’informació pública del PDU Metropolità va començar al març del 2019, quan el Consell Metropolità va aprovar el document de l’Avanç d’aquest Pla director urbanístic i finalitzarà el pròxim mes de desembre. Durant aquest període s’estan celebrant els DEBATS CIUTADANS on es treballen 6 temàtiques: la infraestructura verda, la cohesió social, el cicle de l’aigua i energia, la mobilitat sostenible, el desenvolupament socioeconòmic i la governança metropolitana.

Recorda, el 29 d’octubre a les 19.30 hores a Cerdanyola.

Vine i participa-hi!

Sessió participativa en el Pla director urbanístic metropolità

Deixa un comentari