Associació El Bosc és Vida

Els fins principals de l' Associació són la protecció i la conservació del patrimoni, preservant també l' ecosistema forestal i el comprés en l'ambit territorial del municipi.

Dades de contacte

Altres dades

  • Any de fundació: 2007
  • Any últim cens: 2007
  • CIF: G 64678329

Ubicació

Veure mapa

Deixa un comentari